Yabancılar Hukuku

Uluslararası İşgücü Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gibi çeşitli kanunlar ve bunlara bağlı yönetmelikler ile bu alan düzenlenmektedir. 

Yabancılar Hukuku; Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve İş Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili ve hassas inceleme gerektiren, geniş bir hukuk dalıdır. Başka devletlerin vatandaşları, vatansızlar, mülteciler ve sığınmacılar yabancı kabul edilmektedir. 

Türkiye’de, 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet izni başvurusu yabancının vatandaşı olduğu veya bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

Yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yabancılar hukuku kapsamındaki davalarının takibi ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi adına süreçleri bu konuda deneyimli bir avukat aracılığıyla yürütmek oldukça büyük önem arz etmektedir.