ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler hukuku alanındaki faaliyetlerimiz yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasını, ortaklıklar oluşturmayı, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesini, şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunmasını, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsar.

 

Hukuk büromuz, iş birliği halinde çalıştığı bürolar aracılığı ile her türlü yerli ve/veya yabancı ticari şirketin satın alınma işlemleri gibi büyük ölçekli projelerde de ilk görüşmeden kapanışa kadar tüm süreci takip etmeye ve sonuçlandırmaya, gerekli izin ve lisansların alınması, süreçlerin takibi ve değerlendirilmesi ve sürecin her aşamasında çıkabilecek hukuki problem veya ihtilafların çözülmesi konusunda danışmanlık vermektedir.  Birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti, birleşme sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması ve yabancı yatırımcıların yatırımlarının Türkiye’de organize edilmesi tecrübelerimiz arasındadır. Buna ilaveten şirketlerin olağan ve/veya olağanüstü genel kurul kararları, yönetim kurulu kararları, her türlü esas sözleşme değişikliği işlemleri, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, nev’i değişiklikleri, ortak girişim ve hisse devir işlemleri yapılabilmektedir.

Hızlı iletişim
  • +90 532 491 76 74
  • +90 532 491 76 74
  • pyildiz@muhukuk.com
Bize Ulaşın
Hızlı iletişim