UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

DAVA TAKİBİ

Müvekkillerinin yaşadığı uyuşmazlıklarda, MU LEGAL dava yoluna başvurmayı son çare olarak görmektedir. Kamu düzeninden olmayan dava ve uyuşmazlıklarda öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları önerilmektedir. Etkin bir temsilin, etkin bir yönetim becerisi gerektirdiğine inanıyoruz. Olaylara sadece bir avukat gibi değil, işin gerektirdiği durumlarda bir arabulucu, bir psikolog, bir mühendis, bir yönetici veya herhangi bir teknik kişi gibi bakabilme ve çok yönlü düşünebilme kabiliyetimiz uyuşmazlıkları tüm taraflar için optimum fayda ile çözmemizi sağlamaktadır. Arabuluculuk, tahkim, ilk derece mahkemesi, temyiz süreci, takip ve temsil hizmetleri dâhil olmak uyuşmazlık çözümü için gerekli tüm müzakere ve uyuşmazlık çözümü süreçlerini bu bakış açısıyla yürütmekteyiz. Bu nedenle, müvekkillerimizin karşılaştığı karışık, zor ve hassas konularda, etkili, faydalı ve sonuç getiren stratejiler yaratabiliyoruz. Dava açıldığında da müvekkillerimizi mahkemelerin her aşamasında temsil etmekle beraber, alınması gerekli ilk tedbirler, delil toplama gibi dava öncesi atılması gereken hukuki adımları son derece titiz ve planlı bir şekilde atarak, müvekkillerimizin dava öncesi durumlarını güçlendiriyoruz. Yargılamaya konu olan olayların uzmanı olan teknik kişilerle iş birliği kurarak davanın önemli noktalarını daha iyi anlıyor ve stratejimizi bu şekilde belirliyoruz. Dava bitiminden sonra gerekli icra takiplerini de yaparak müvekkillerimizin alacaklarının tahsilini de sağlamaktayız.

 

ALACAK TAKİBİ

MU LEGAL, müvekkillerinin taraf olduğu her türlü sözleşmesel ilişkilerden, ihracat ve ithalattan veya çek, senet, bono gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacaklarının tahsili ve takibi hizmeti sunmaktadır. Alacak takibi başlatmak, borçlunun malvarlığı üzerine haciz koymak ve sonrasında malların satışını gerçekleştirmek yoluyla alacağın tahsilini gerçekleştirmek, borç yapılandırması gibi her türlü alacak yönetimi konusunda hizmet sunulmaktadır.

 

ARABULUCULUK

Ulusal ve uluslararası alandaki birçok özel hukuk uyuşmazlığı, mahkemeye gitmeden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yöntemi ile çözülebilmektedir. Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişiler, kendi seçtikleri tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucuya giderek uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini sağlayabilirler. Arabuluculuk, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecektir. İş uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları, ortaklığın giderilmesi davaları, kat mülkiyeti gibi birçok davada arabuluculuk 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren zorunlu dava şartı haline gelmiştir. Bu nedenle bu alanlarda dava açmadan önce bir avukattan hukuki destek almak daha da önemli hale gelmiştir. İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir. Arabuluculuk süreci, gizlilik çerçevesinde yürütülmekte olup çeşitli müzakere teknikleri kullanılarak tarafların birbirleri ile sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamayı ve süreç sonunda her iki tarafın da menfaatine hizmet edecek, dostane ve kalıcı çözümlere ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. MU LEGAL hukuk bürosu uzman arabulucuları olarak yabancılık unsuru içerenler de dahil olmak üzere tarafların üzerinden serbestçe tasarruf edebileceği her türlü uyuşmazlıkta arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Hızlı iletişim
  • +90 532 491 76 74
  • +90 532 491 76 74
  • pyildiz@muhukuk.com
Bize Ulaşın
Hızlı iletişim