YABANCILAR HUKUKU VE ULUSLARARASI İŞLEMLER

MU LEGAL uluslararası ticari işler ve uluslararası anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir. Yabancı ülkelerde birlikte çalıştığımız danışmanlarımız aracılığıyla yabancı müvekkillerimize dünyanın her yerinde her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yabancı müvekkillerin Türkiye'deki işlemlerinin yürütülmesi; bu işlemlerinin Türk mevzuatına uygunluğunun sağlanması, Türk veya yabancı müvekkillerin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konuları sunulan hizmetlerin bir kısmıdır. Özellikle Türkiye’de taşınmaz mal edinilmesi, yurt dışı yatırımları ve/veya Türkiye’de yabancılık unsuru içeren yatırımlar, yabancı sermayeli tüzel kişiliklerin kurulması, tanıma ve tenfiz, yargı kararlarının yabancı ülkelerde icrası, yargı süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, uluslararası ticari işlemlerle ilgili alacak takibi, yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve ikamet izin başvuruları, ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hukuki danışmanlık, yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık, gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü, serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü bu alanda sunduğumuz hizmetlerdendir.  

 

Yabancı Yatırım

Yabancı yatırımlar alanındaki çalışmalarımız, Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, şirket kuruluşu ve devamında işin hayata geçirilmesi ile projenin başarıyla sonlandırılmasına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde müvekkillerimizle yatırım boyunca devam edecek karşılıklı güvene dayalı ve sürdürülebilir ilişki kurmaktayız. Müvekkilin yatırımını etkileyebilecek olan her türlü hukuki konuda müvekkili önceden bilgilendirmek, gerekli olan yasal ruhsat ve izinleri almak, proje dokümanları ve sözleşmeleri hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, taraflarla müzakerelerde bulunmak, işlem sonrası tamamlayıcı hizmetleri sunmak bu alandaki hizmetleri oluşturmaktadır. Şirket kuruluşu, şube ve irtibat ofisleri kuruluşu, hissedarlık / hisse devir anlaşmaları, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının alınması, varlıkların yurt dışından transferi ve benzeri hususlar bu kapsamda sunulan hizmetlerdendir. Aynı doğrultuda ekibimiz yerli müvekkillerine yurtdışı yatırımlar ve yurt dışında gerekli işlemlerin başlatılması, takibi ve şirket faaliyetlerinin devamı boyunca şirketin temsili için hukuki destek de sağlamaktadır.

 

Göçmenlik Hukuku

MU LEGAL müvekkillerine göçmenlik hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte hukuk büromuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş, oturma izni ve çalışma izni alınması işlemlerinde bilgi ve uzmanlık sahibidir. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, ilgili mevzuat uyarınca Türk vatandaşı olmayan çalışanlarına çalışma izni alabilmeleri için bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi ve gerekli başvuruların yapılması konularında da müvekkillere hukuki danışmanlık sunulmaktadır. Bunun dışında Türkiye’ye yerleşen yabancı ülke vatandaşlarına yönelik satılık veya kiralık konut araştırması, konut satın alım veya kiralama işlemlerinde hukuki destek, ikametgâh, sigorta ve banka hesap açma işlemler, ziyaret edilmesi gereken idari ve adli kurumlara refakat, yasal vizeler, oturma ve çalışma izni başvuruları, kimlik numarası işlemleri ve benzeri expat hizmetleri de sunulmaktadır.

Hızlı iletişim
  • +90 532 491 76 74
  • +90 532 491 76 74
  • pyildiz@muhukuk.com
Bize Ulaşın
Hızlı iletişim