Dava masrafları nelerdir?


Dava açılırken oluşacak masraflar dava türüne göre değişkendir. Bir suç hakkında şikâyette bulunmak istiyorsanız dava harcı ödemeyeceksiniz ancak hukuk mahkemelerinde durum farklıdır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu m.323’te yargılama gideri türleri belirlenmiştir. Bu masrafları davayı açacak olan müvekkil karşılar. Bir dava açılırken başlangıçta dava harcı adı altında bir ödeme yatırılmalıdır. Harç miktarları yasayla belirlenmiş olup her yıl artmaktadır. Bu harç dışında tebligat giderleri ile keşif, bilirkişi, tanık ücretlerini de kapsayan gider avansı ödenmektedir Gider avansı yatırmadan bir davanın görülmesi mümkün değildir. Gerek harç gerekse gider avansı öncelikle davacı taraftan alınır.  Dava sonunda mahkeme, masrafların kime ait olması gerektiğini de karar verir.

Tümünü Görüntüle