Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
 • Avukatlık ücreti nedir?

  Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Avukata herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır. ..Devamı

 • Avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

  Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise Avukat ve müvekkil arasında yapılacak işlerin kapsamına ve niteliğine göre belirlenecek ücret İzmir Barosu Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Buna göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar devam eden tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır. ..Devamı

 • Telefonla danışmanlık alabilir miyim?

  Telefonla danışma şeklinde bir uygulama yoktur.  Görüşmeler genelde avukatlık bürosunda yüz yüze yapılmaktadır.  Şehir dışında veya yurt dışında bulunuyorsanız online görüşme talep edebilirsiniz. Avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları sebebiyle öncelikle irtibat kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze veya online görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunmaz yararınıza olmaktadır. ..Devamı

 • Vekaletname nasıl çıkarılır?

  Bir avukata vekaletname verecekler, nüfus cüzdanıyla bir notere giderek, avukata ait bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilirler. Hangi avukata vekaletname verilecek ise vekalet verilecek avukatın/avukatların bilgilerinin notere bildirilmesi gerekmektedir. Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletn ..Devamı

 • Yurtdışından vekaletname nasıl çıkarılır?

  Yurtdışında vekalet çıkartacak olanlar ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurarak vekalet bilgileri doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Bu tastik şerhine Apostille denilmektedir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak veka ..Devamı

 • Dava masrafları nelerdir?

  Dava açılırken oluşacak masraflar dava türüne göre değişkendir. Bir suç hakkında şikâyette bulunmak istiyorsanız dava harcı ödemeyeceksiniz ancak hukuk mahkemelerinde durum farklıdır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu m.323’te yargılama gideri türleri belirlenmiştir. Bu masrafları davayı açacak olan müvekkil karşılar. Bir dava açılırken başlangıçta dava harcı adı altında bir ödeme yatırılmalıdır. Harç miktarları yasayla belirlenmiş olup her yıl artmaktadır. Bu harç dışında tebligat giderleri ile keşif, bilirkişi ..Devamı